Als alles goed gaat dan komen de leden van soos De Kuiperij in september weer om de week naar De Kuip.

Ruim 1,5 jaar konden we ze niet ontvangen in De Kuip door het coronavirus. Maar als alles goed gaat dan verandert dit in september. Gelukkig konden de vrijwilligers wel regelmatig wat voor ze organiseren. En klein clubje vrijwilligers ging regelmatig op pad om op gepaste afstand vermaak te brengen. Zo gingen ze op pad met zangers, een draaiorgel of brachten ze poffertjes.

De vrijwilligers hebben weer een heel programma in elkaar gezet en deze is nu te vinden in onze agenda.

Soos De Kuiperij

Om de week op donderdag van 19.00 – 21.00 uur vindt de soos ‘De Kuiperij’ plaats. De soos is een ontspanningsavond voor mensen met een verstandelijke beperking, midden niveau.

De deelnemers van deze avond wonen bij de stichting Zozijn, stichting De Parabool en de JP van den Bent stichting. De entree is € 2.50, dat is inclusief een kopje koffie of thee.